Zasoby

Zbiór zasobów zawierający instrukcje i filmy do oprogramowania Hyprovision DLP

Zapobieganie wyciekom danych – Ochrona danych – Ochrona treści – Ochrona danych osobowych – Monitorowanie dostępu do danych – Blokada działań użytkownika

Chcesz dowiedzieć się więcej o funkcjonalnościach systemu Hyprovision DLP?

Pobierz folder

Dokumentacja Hyprovision DLP

Data Loss Prevention – instrukcje administracyjno-użytkowe

Materiały video (HD)

Wprowadzenie

System Hyprovision DLP ma za zadanie wspomóc budowanie polityki bezpieczeństwa oraz ochrony danych w Twojej organizacji. Wprowadzenie wyjaśni ideologię Data Loss Prevention oraz podstawowe elementy pracy z systemem.

Hyprovision DLP a Krajowe Ramy Interoperacyjności

Zapraszamy urzędy i inne jednostki administracji publicznej do skorzystania z oprogramowania Hyprovision DLP, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wszystkie podmioty publiczne zobowiązane są do dostosowania się do wymogów Rozporządzenia do końca maja 2015 roku. System Hyprovision DLP spełnia wymagania Rozporządzenia, czyli zapewnia ochronę danych przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, a ponadto monitoruje dostęp do informacji i pozwala m.in. na sprawną i dokładną inwentaryzację sprzętu, oprogramowania.

Polityka E-MAIL

Polityka e-mail programu Hyprovision DLP pozwala na podjęcie stosownych akcji przy próbie załączanie pliku o określonej masce do poczty elektronicznej, np. Microsoft Outlook. Administrator, dysponując możliwościami polityki e-mail, może zablokować taką akcję lub monitorować, jakie pliki użytkownik próbował wysłać.

Polityka Cloud Storage

Polityka CLOUD STORAGE pozwala na podjęcie stosownych akcji / działań przy próbie zapisania pliku o określonej masce do określonej aplikacji cloud’owej. Administrator, dysponując możliwościami polityki CLOUD STORAGE programu Hyprovision DLP, może zablokować taką próbę lub monitorować, jakie pliki użytkownik próbował wysłać do usług w tzw. „chmurze”.

Analiza logów z działania polityk

Analiza logów, które powstały w oparciu o działanie zdefiniowanych i uruchomionych polityk DLP.

Polityka PROCESS

Instrukcja tworzenia polityki dotyczącej monitorowania procesów, która umożliwia kontrolę nad uruchamianymi w organizacji aplikacjami.

Polityka PRINTSCREEN

Instrukcja tworzenia polityki dotyczącej monitorowania oraz blokowania możliwości wykonania zrzutów ekranu, co jest podstawą ochrony danych DLP.

Polityka FINGERPRINT

Instrukcja tworzenia polityki dotyczącej nadawania plikom niewidocznych znaczników, które pozwolą skategoryzować poufne dokumenty w organizacji.

eAuditor – rozszerzenie o funkcjonalności Hyprovision DLP

Film opisuje integrację systemów eAuditor 5 WEB oraz Hyprovision DLP. Już teraz Klienci eAuditora 5 WEB mogą rozszerzyć system o dowolne – wybrane przez siebie – funkcjonalności DLP z zakresu ochrony danych przed wyciekiem celowym, bądź też przypadkowym.

Polityka WEB

Polityka WEB chroni organizację przed wyciekiem istotnych danych poza nią, dzięki możliwości blokowania lub monitorowania stron www, z których korzystają użytkownicy.