Przetwarzanie danych w instytucjach finansowych

Instytucje finansowe przetwarzają dużą ilość danych osobowych. Pobierają informacje od klientów podczas dostarczania produktów lub świadczenia usług finansowych. Obejmują następujące działania, takie jak: realizowanie transakcji finansowych, czy modeli finansowych. Dlatego ze względu na profil działalności i przetwarzanie danych szczególnej kategorii stanowią najczęściej główny cel cyberprzestępców. Rozwiązania Data Loss Prevention pozwalają instytucjom finansowym chronić dane osobowe weryfikując ich lokalizację w systemach informatycznych oraz monitorując ich wykorzystanie. Sprawdź szczegółowo, jak systemy DLP zabezpieczają dane w instytucjach finansowych.

W jaki sposób systemy DLP zabezpieczają instytucje finansowe?

System DLP dzięki wbudowanym funkcjonalnościom znacząco podnoszą bezpieczeństwo danych w instytucjach finansowych. Pozwalają m.in. na:

– łatwiejszy wgląd do danych – dzięki temu instytucje finansowe dokładnie widzą kto i w jakim momencie podejmuje działania na danych. Oprogramowania monitorują i identyfikują w czasie rzeczywistym pliki zawierające dane szczególnej kategorii i śledzą ich ruch (kopiowanie, przenoszenie, przesyłanie). Na tej podstawie instytucje mogą weryfikować działania podejmowane na danych w obrębie sieci firmowej i poza nią,

– ochronę danych przed zagrożeniami wewnętrznymi – dzięki temu zabezpieczeniu przypadkowe lub celowe działania wykonywane przez pracowników na niekorzyść organizacji są niwelowane. Zagrożenia wewnętrzne obejmują najczęściej dostęp do danych przez nieupoważnionych pracowników. To może prowadzić do ich utraty lub wycieku poza instytucję. Dodatkowo zaniedbanie ze strony pracowników, takie jak dołączanie osób zewnętrznych do maili mogą prowadzić do poważnych naruszeń. Dzięki systemowi DLP możliwa jest kontrola przesyłania poufnych informacji między pracownikami. Oprogramowania identyfikują dane finansowe w różnych typach plików. Następnie funkcjonalność ta umożliwia blokowanie ich przesyłania przez niezabezpieczone kanały oraz tworzenie ich kopii zapasowych. Ochronie podlegają także pliki udostępnianie w chmurze czy za pośrednictwem popularnych aplikacji (Teams, Slack, Zoom),

– ograniczenia korzystania z urządzeń USB – pracownicy mogą także naruszać zasady bezpieczeństwa w instytucjach finansowych m.in. poprzez kopiowanie danych znajdujących się na nośnikach zewnętrznych. Nie dość, że łatwo je zgubić to dodatkowo bardzo często są one kradzione. Narzędzia DLP są wyposażone w funkcje kontroli urządzeń, które umożliwiają firmom blokowanie lub ograniczanie użycia portów USB. System DLP pozwala także na monitorowanie podłączania nieautoryzowanych pendrive’ów. Wówczas każde ich użycie będzie weryfikowane, a użytkownik próbujący przesłać dane poufne zostanie w szybki sposób zidentyfikowany,

– ochronę danych w ruchu – wiele instytucji finansowych skupia swoje działania jedynie na ochronie urządzeń znajdujących się bezpośrednio w organizacji. Jednak wraz z rozwojem m.in. pracy zdalnej i hybrydowej pracownicy zaczęli coraz częściej wykonywać swoją pracę poza siedzibą firmy. Organizacje stanęły przed koniecznością zapewnienia ochrony danych finansowych szczególnej kategorii. Dotyczy to działań podejmowanych na danych. Obejmuje zabezpieczenie kanałów ich wysyłania na inne dyski, do portów usb lub za pośrednictwem e-maili, chmur czy komunikatorów. Dużym ułatwieniem okazały się systemy DLP, które zapewniają ciągłą ochronę, nawet gdy urządzenie znajduje się poza siecią firmową. Ponadto dzięki zastosowaniu różnych polityk monitorowania i kontroli, kiedy komputer jest wyjęty z sieci firmowej lub używany poza zwykłymi godzinami pracy, nadal jest monitorowany. Zasady te mogą być stosowane, do wszystkich lub tylko do określonych użytkowników lub grup.

Hyprovision DLP - Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Hyprovision – system DLP do ochrony przed wyciekiem danych

Profesjonalny system DLP oferowany przez firmę BTC Sp. z o. o. doskonale sprawdzi się w instytucjach finansowych, takich jak banki czy zakłady ubezpieczeniowe. Pozwala na zapobieganie utracie danych umożliwiając:

– monitorowanie urządzeń – system umożliwia monitorowanie i blokowanie urządzeń w czasie rzeczywistym. Szczegółowa kontrola oparta jest na unikalnym identyfikatorze urządzenia, identyfikatorze produktu, numerze seryjnym. Dodatkowo pozwala na szyfrowanie danych,

– ochronę danych w spoczynku – Hyprovison DLP zabezpiecza poufne dane znajdujące się w instytucji. Ponadto umożliwia automatyczną oraz manualną inwentaryzację danych w zależności od preferencji i wymagań instytucji finansowej,

– ochronę danych w użyciu – obejmuje zabezpieczenie procesów edycji, kopiowania, usuwania i tworzenia dokumentów. Wszelkie nieautoryzowane dostępy do danych są monitorowanie, kontrolowane i automatycznie blokowane,

– ochronę danych w ruchu – oprogramowanie pozwala na zarządzenie dostępem użytkowników do danych, z których pracownik korzysta także poza organizacją,

– monitorowanie aplikacji – umożliwia monitorowanie zużycia aplikacji i procesów przez pracowników na wszystkich bądź wybranych komputerach. Blokuje także możliwość uruchamiania programów z czarnej listy, zidentyfikowanej przez organizację,

– monitorowanie wydruków – system Hyprovision DLP Data Loss Prevention pozwala na monitorowanie drukowanych dokumentów przez pracowników. Blokuje prywatne wydruki wykonywane z komputerów pracowników. Weryfikuje kto i kiedy wydrukował dokumenty, identyfikując ich zawartość,

– monitorowanie e-maili – to pozwala na monitorowanie zawartość e-maili identyfikując ich treść. Automatycznie blokuje możliwość wysłania e-mailem zawierających dane szczególnej kategorii,

– monitorowanie stron www – umożliwia monitorowanie i blokowanie korzystania z wybranych stron www oraz pobieranie treści i plików z tych stron.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wyjaśnimy wątpliwości oraz odpowiemy na wszystkie pytania dot. oferowanego oprogramowania.

    Proszę o kontakt w sprawie...
    Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.