Cyberprzestępcy i media społecznościowe – zgodnie z najnowszymi wynikami badań o bezpieczeństwie i zaufaniu w sieci – są głównymi powodami, dla których użytkownicy nie ufają internetowi (wyniki badania Centre for International Governance Information in Internet Society z czerwca 2019 r.). Poznaj największe zagrożenia w sieci.

Badania pokazały, że 81% użytkowników jako główny powód nieufności do internetu wskazuje działalność cyberprzestępców i wynikające z niej zagrożenia. Na drugiej pozycji znalazły się social media (75%). Wśród państw, które wykazują największy brak zainteresowania do platform społecznościowych, znajdują się, m.in. Kanada i Wielka Brytania (oba po 89%), Nigeria (88%), USA (87%) oraz Australia (83%). Najmniejszy procent nieufności wobec mediów społecznościowych wykazują mieszkańcy Japonii – 83%, gdzie czynnikiem powodującym brak zaufania wobec internetu są media społecznościowe. Grono ankietowanych wskazuje na spadek zaufania spowodowany stale pojawiającymi się problemami z prywatnością i udostępnianiem naszych danych. Mniej niż połowa osób uważa, że organizacje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo podejmują odpowiednie działania mające na celu odpowiednie zabezpieczenie naszych danych.

Social media – główne źródło zagrożeń w internecie

Niepokojący jest fakt, że aż 86% osób przyznało, że przynajmniej raz padło ofiarą fałszywych wiadomości. Źródłem nieprawdziwych wiadomości najczęściej jest Facebook (77%), natomiast na drugim miejscu jest Twitter (62%). Z obawy przed tego typu wiadomościami konta na Facebooku w ciągu ostatniego roku usunęło 9% użytkowników, natomiast z Twittera – 10%. Stale rosnący brak zaufania spowodował, że użytkownicy zmienili swój sposób funkcjonowania w sieci. Prawie połowa ankietowanych osób (49%) stwierdziła, że słabnący poziom zaufania sprawił, że ograniczyli informacje, które do tej pory udostępniali w sieci. Jednocześnie 43% użytkowników skuteczniej zaczęło zabezpieczać swoje urządzenia elektroniczne. Uwzględniając wszystkie ograniczenia, 39% osób zaczęło bardziej selektywnie korzystać z internetu i rozsądniej udostępniać swoje dane. Ważny jest fakt, że wielu użytkowników ograniczyło ilość używanych aplikacji, a także zaczęło używać, m.in. VPN, by podnieść poziom bezpieczeństwa danych. Aż ośmiu na dziesięciu respondentów wskazuje, że prywatność w internecie jest dla nich ważna.

Badanie przeprowadzono na grupie 25 000 użytkowników internetu w krajach Ameryki Północnej i Łacińskiej, Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki jak i Azji Południowo-Wschodniej.

Źródło danych: 2019 CIGI-Ipsos Global Survey on Internet Security and Trust

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu – skontaktuj się z naszymi konsultantami!