Cyberbezpieczeństwo – stan obecny

Bieżąca sytuacja związana z cyberbezpieczeństwem jest coraz trudniejsza, a skala zagrożeń stale rośnie. Cyberprzestępcy nieustannie rozwijają metody ataków oraz rozszerzają ich zakres, aby zmaksymalizować skuteczność swoich działań. Ponadto pandemia COVID-19 zmusiła wiele przedsiębiorstw do zmiany sposobu pracy. Na popularności zyskała możliwość wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników z dowolnego miejsca w formie zdalnej lub hybrydowej, co jedynie zintensyfikowało ataki cyberprzestępców. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w 40% firm doszło do incydentów naruszenia bezpieczeństwa w chmurze. Według raportu o cyberbezpieczeństwie pracy zdalnej przeprowadzonego przez Fortnite 60% przedsiębiorstw doświadczyło wzrostu liczby prób naruszenia bezpieczeństwa IT podczas przechodzenia na pracę zdalną, a 34% zgłosiło realne ataki na swoje sieci. Ponadto w ubiegłym roku odnotowano aż 246 107 zgłoszeń związanych z wyciekiem danych osobowych. Niestety, jak wynika z badania Thales, pomimo częstych ostatnio ataków większość przedsiębiorstw (aż 83%) nadal nie szyfruje wrażliwych danych. Jest to bardzo niepokojące, tym bardziej, że prognozuje się, że zakres działania cyberprzestępców w nadchodzącym roku znacznie się zwiększy.

Prognozy dotyczące cyberzagrożeń w 2022 r.

W niniejszym artykule przedstawimy prognozy związane z cyberzagrożeniami, przed którymi powinieneś się chronić w 2022 roku. Oto kilka z najgroźniejszych:

– Wzrost liczby ataków na łańcuch dostaw – cyberprzestępcy będą koncentrować swoje działania na wyszukiwaniu słabych punktów w zabezpieczeniach dostawców w celu uzyskania dostępu do słabo chronionych serwerów. Celem ataków będzie zainfekowanie urządzeń firmowych przekazywanych klientom. Z tego powodu przewiduje się tendencję wzrostową cyberataków na łańcuch dostaw wykorzystując do tego celu m.in. uczenie maszynowe. Hakerzy będą poszukiwać słabych ogniw w oprogramowaniu i na tej podstawie dokonywać ataków.

– Praca zdalna – atakujący będą nadal wykorzystywać niezabezpieczone komputery osób pracujących zdalnie. Ich celem będzie dostanie się do danych przedsiębiorstw oraz korporacji, w których określona jednostka została zatrudniona. Oznacza to, że na celowniku hakerów mogą coraz częściej znajdować się sieci osobiste członków kierownictwa, a nawet urzędników państwowych.

– Phishing – ta metoda nadal będzie miała kluczowe znaczenie w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście pracy hybyrdowej. Prawdopodobnie wzrośnie liczba ataków phishingowych, których celem będą zarówno firmowe, jak i osobiste konta mailowe.

– Chmury i usługi zlecane na zewnątrz – wiele firm przechowuje obecnie swoje dane na dyskach w chmurze. Skala incydentów związanych z kradzieżą danych z dysków zwiększy się nie tylko z racji nasilenia działań cyberprzestępczych, ale też wskutek rosnącej skali wykorzystania usług chmurowych. W tym modelu pracy kwestia odpowiedzialności za różnego rodzaju zagrożenia spoczywa najczęściej po stronie dostawcy usług i użytkowników.

– Złośliwe oprogramowanie ransomware – ten rodzaj ataków stanie się bardziej destrukcyjny i niebezpieczny niż dotychczas. Cyberprzestępcy już teraz zwiększają siłę swoich działań poprzez szyfrowanie danych ofiary za pomocą ataku typu DDoS. W 2022 roku przewiduje się, że hakerzy rozszerzą je o złośliwe oprogramowanie wiper, które może nie tylko zniszczyć dane, ale również zyskać dostęp do krytycznych systemów, aplikacji i sprzętów. Takie działania mają na celu wywarcie presji na firmy, aby dokonały opłaty okupu jak najszybciej. Jedynie kwestią czasu wydaje się być dodanie do ransomware złośliwego oprogramowania wiper. Może to stanowić duży problem dla wielu przedsiębiorstw i korporacji przechowujących liczne dane.

Hyprovision DLP - Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

System Hyprovision do kompleksowej ochrony przed cyberzagrożeniami

Popularyzacja pracy hybrydowej i ciągłe innowacje oznaczają, że rok 2022 przyniesie wiele cyberzagrożeń dla przedsiębiorstw. W rezultacie należy podejść do zabezpieczania swojej organizacji w sposób całościowy i profesjonalny, aby ograniczyć ryzyko ataków. W tym celu warto zastanowić się nad kompleksowym oprogramowaniem do ochrony przed wyciekiem danych oraz nowymi rodzajami zagrożeń, które pojawią się w 2022 roku. System Hyprovision to idealne rozwiązanie do monitorowania urządzeń, które zapobiega utracie danych oraz wspiera budowanie świadomości wśród pracowników. Oferuje następujące rozwiązania w postaci poniższych polityk:

– Polityka Wlan – blokuje wszystkie próby połączenia urządzenia z otwartymi sieciami Wi-Fi. System jednocześnie generuje powiadomienie dla użytkownika o zagrożeniach, jakie niesie za sobą korzystanie z hotspotów, a także odnotowuje informacje o udaremnieniu połączenia w logach systemu Hyprovision DLP. Co ważne – istnieje możliwość włączenia powiadomień e-mail o każdym zdarzeniu. Polityka WLAN monitoruje i zapisuje wszystkie zakończone powodzeniem podłączenia do innych sieci Wi-Fi niż służbowa.

– Polityka Device – zastosowanie polityki Device pozwala na zablokowanie możliwości podłączenia wybranych typów urządzeń zewnętrznych. Na tzw. czarną listę można wprowadzić wszelkie urządzenia takie jak drukarki, czy pendrive’y. Ponadto polityka Removable Device umożliwia także zdefiniowanie białej listy, która pozwala na uruchomienie dedykowanych reguł dostępu USB do komputerów dla poszczególnych działów, jak również grup pracowników we wskazanym czasie.

– Polityka E-mail – umożliwia weryfikację przesyłanych dokumentów w wiadomościach e-mail. Wprowadzenie odpowiednich reguł pozwala na monitorowanie i blokowanie określonych plików, które są dołączane do wiadomości jako załączniki.

– Polityka Cloud Storage – definicja tej reguły obejmuje warunek blokowania i monitorowania udostępniania określonych plików do chmury (zgodnie z listą dostępnych aplikacji cloud) oraz automatyczną synchronizację folderów na dysku pod kątem dokumentów posiadających określony znacznik. System wówczas informuje użytkownika o blokadzie poprzez okienko „pop-up” przekazując informację, że określony dokument nie może zostać udostępniony przez aplikację cloud.

– Polityka File Move Copy – zwiększa bezpieczeństwo danych w użyciu oraz w ruchu. Pozwala tworzyć reguły blokujące/monitorujące wykonywanie operacji otwarcia/zapisu/utworzenia/zmiany nazwy/usunięcia na określonych typach nośników (dysk zewnętrzny, pendrive, dysk lokalny, udział sieciowy). Pozwala również na wskazanie listy procesów, dla których otwarcie wskazanych plików będzie monitorowane lub blokowane. Polega także na określeniu listy komunikatorów (np. Skype, Messenger, Viber, WhatsApp), którymi przesłanie wybranych dokumentów z określonym znacznikiem będzie zabronione. Komunikacja tymi narzędziami w organizacji i poza nią będzie możliwa, natomiast wszystkie próby dołączenia do rozmowy dokumentu z danym znacznikiem zostaną zablokowane. Polityka ta pozwala także na integrację z Fingerprint (działanie na oznaczonych plikach).

Źródło:
www.egospodarka.pl
www.computerworld.pl
www.trendmicro.com

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wyjaśnimy wątpliwości oraz odpowiemy na wszystkie pytania dot. oferowanego oprogramowania.

    Proszę o kontakt w sprawie...
    Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.