„BTC Roadshow 2019” to cykl warsztatów szkoleniowych skierowanych do administratorów sieci i systemów IT oraz managerów zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Zapraszamy również przedstawicieli kadry zarządzającej, która poszukuje kompleksowych systemów do zarządzania infrastrukturą oraz oprogramowania DLP (Data Loss Prevention – zapobiegającego utracie danych). Od lutego do grudnia 2019 r. odwiedzimy dziesięć miast w Polsce, w których przeprowadzimy warsztaty. Na naszej trasie – oprócz Warszawy – znajdują się, m.in.: Gdańsk, Wrocław, Białystok, Lublin, Katowice i Kraków. Głównym celem Roadshow jest uświadomienie oraz zaprezentowanie uczestnikom możliwości, jakie uzyskają po wdrożeniu kompleksowego narzędzia do zarządzania infrastrukturą oraz ochrony danych przed wyciekiem, a także sukcesywne podniesienie świadomości bezpieczeństwa IT. Dodatkowo uczestnicy otrzymają praktyczne porady oraz podpowiedzi, dzięki którym skutecznie wprowadzą dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Po pierwsze – praktyka

Podczas prelekcji zaprezentowaliśmy uczestnikom najnowsze dane statystyczne związane z aktualnymi zagrożeniami wewnętrznymi oraz kierunki rozwoju w zakresie technik ochrony danych. Chcieliśmy zaprezentować uczestnikom, jak kształtują się zagrożenie w cyberbezpieczeństwie oraz jakie ryzyko grozi przedsiębiorstwom w XXI wieku. Wśród prelegentów znaleźli się praktycy w omawianym zakresie. Do udziału w Roadshow zaprosiliśmy mgr Romana Biedę z kancelarii prawnej Maruta Wachta, który przedstawił uczestnikom zagadnienia związane z prawnymi aspektami zgłaszania i obsługi incydentów. Natomiast mgr inż. Piotr Wichrań, biegły sądowy z zakresu informatyki, omówił zabezpieczanie danych w sytuacji, gdy nastąpi incydent informatyczny lub zostanie popełnione przestępstwo. Dodatkowo poruszył zagadnienie dot. nieautoryzowanego naruszenia poufności i integralności danych komputerowych. Specjaliści z BTC zaprezentowali oprogramowanie, jego możliwości funkcjonalne oraz wskazówki, jakie specjaliści fachowcy oraz zarządzający mogą wdrożyć w swoich organizacjach.

Podczas warsztatów stawiamy na praktyczną wiedzę, którą dodatkowo popieramy doświadczeniem z przeprowadzonych wdrożeń oraz case studies.

Po drugie – prelegenci

Do udziału w „BTC Roadshow 2019” zaprosiliśmy przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, a także specjalistów IT. Uczestnicy warsztatów docenili wysoki poziom prowadzonych prelekcji oraz merytoryczne wystąpienia uczestników. „Chciałem dowiedzieć się, w jaki sposób mogę zabezpieczyć dane w organizacji, ale zależało mi na programie, w którym raz zdefiniowane reguły bezpieczeństwa będą skutecznie chronić wrażliwe dane” – tłumaczy Pan Piotr, uczestnik BTC Roadshow. Merytoryczne podejście do tematu, praktyczne przykłady, a także zaangażowanie uczestników i prelegentów podniosły wysoko poprzeczkę kolejnym warsztatom. Podczas sesji pytań i odpowiedzi uczestnicy wydarzenia zadawali pytania dot. działania oprogramowania, możliwości, jakie posiada system oraz zasad, które powinny zostać wdrożone w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem, np. monitorowania użytkowników lub zarządzania infrastrukturą IT.

Po trzecie – profesjonalne oprogramowanie

System zarządzania infrastrukturą IT jako odpowiedź na potrzeby organizacji

Podczas warsztatów stawialiśmy na to, aby pokazać uczestnikom jak najwięcej praktycznych informacji dot. funkcjonalności oferowanych rozwiązań. Możliwość korzystania z konsoli programu eAuditor skutecznie pozwoliła zaprezentować funkcje, dzięki którym można efektywnie zarządzać zarówno sprzętem, jak i licencjonowanym oprogramowaniem. Uczestnicy warsztatów pytali o funkcjonalności oprogramowania, m.in. możliwości importu danych oraz inwentaryzację sprzętu komputerowego. Szczególnie istotne były funkcjonalności, dzięki którym można zmierzyć czas aktywności użytkownika, a także fakt, czy sprzęt komputerowy jest wykorzystywany zgodnie z obowiązkami służbowymi danego pracownika.

Oprogramowanie DLP kluczem do skutecznej ochrony danych

Hyprovision jako oprogramowanie DLP umożliwia tworzenie reguł w ramach polityk bezpieczeństwa, mechanizmów zapobiegania oraz identyfikacji potencjalnego wystąpienia incydentu. To właśnie te funkcjonalności były szczególnie ważne dla uczestników warsztatów w zakresie zabezpieczenia danych. „Naszym celem było przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT oraz wykorzystania oprogramowania dedykowanego zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa wrażliwych danych w ramach ich integralnej struktury informatycznej” – tłumaczą organizatorzy „BTC Roadshow 2019”. Sesja pytań i odpowiedzi pokazała nam, że rośnie świadomość oczekiwań przedsiębiorców w zakresie ochrony danych wrażliwych. Zaprezentowaliśmy uczestnikom możliwości oraz zasady działania reguł bezpieczeństwa, m.in. blokowanie urządzeń USB, nadawanie znaczników oraz definiowanie praw dostępu. Pan Marek, który szukał kompleksowej ochrony dla swojej firmy z branży budowlanej wyposażonej w ponad 300 stacji roboczych, podczas warsztatów znalazł rozwiązanie odpowiednie dla jego potrzeb. Tym rozwiązaniem jest system Hyprovision DLP – oprogramowanie zapewniające pełną kontrolę nad bezpieczeństwem zasobów informatycznych jego firmy, a ponadto jest intuicyjne w zakresie obsługi i nieobciążające sprzętu.

Kolejne „BTC Roadshow 2019” odbędzie się już 13 marca 2019 r. w Gdańsku –  zapraszamy do udziału w warsztatach!

Sprawdź listę miast, które odwiedzimy w ramach BTC Roadshow 2019.

Sprawdź!