Identyfikacja firmowych plików wymagających zabezpieczenia

Organizacje coraz częściej zmagają się z licznymi cyberatakami, dlatego odpowiednie zabezpieczenie danych firmowych znajdujących się na komputerach oraz w Internecie jest tak ważne. Wszystkie niestrzeżone informacje stanowią duże zagrożenie, ponieważ łatwo mogą zostać skopiowane i przekazane nieupoważnionym osobom, o czym organizacje nie zawsze mają świadomość. Dlatego w pierwszej kolejności należałoby zidentyfikować te pliki, które wymagają szczególnej ochrony i odpowiedniego przechowywania w organizacji. W tym celu warto sporządzić ich wykaz i wykorzystać kompleksowe oprogramowanie, które posiada wbudowane odpowiednie zabezpieczenia służące zapobieganiu utracie i kopiowaniu plików. Pomaga ono skutecznie zapobiec i ustrzec się przed potencjalnymi atakami ze strony hakerów lub celowymi działaniami ze strony pracowników.

Wyciek niezabezpieczonych plików – konsekwencje

Wyciek danych może prowadzić do poważnych i negatywnych skutków w przedsiębiorstwie. W przypadku wystąpienia powyższego incydentu firma musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi, wizerunkowymi czy prawnymi. Takie sytuacje stawiają organizację w negatywnym świetle, co przekłada się także na spadek pozycji firmy, zaufania wśród klientów czy utratę obrotów. Może to doprowadzić do obniżenia zysków i przychodów w organizacji, a nawet bankructwa czy wycofania się organizacji z rynku. Konsekwencji tych można jednak uniknąć inwestując w specjalistyczny system informatyczny zapobiegający utracie danych i pomagający poprawić reakcję w oparciu o pojawiające się incydenty.

Hyprovision DLP - Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

System Hyprovsion DLP – polityka File Move Copy pozwalająca na zabezpieczenie danych

System Hyprovision DLP to oprogramowanie umożliwiające monitorowanie, wykrywanie i alarmowanie o działaniach na danych. Pozwala na zabezpieczenie ich przed kradzieżą, utratą, czy niewłaściwym wykorzystywaniem przez nieupoważnionych użytkowników. Posiada zaimplementowaną aktywną politykę File Move Copy, która obejmuje swoim działaniem wszystkie istotne zasoby (tzw. monitorowanie operacji na plikach np. w formacie pdf) i chroni je przed wykonaniem kopii. Umożliwia także blokowanie następujących operacji na plikach: utworzenie, otwarcie, usunięcie, kopiowanie tekstu czy zmianę nazwy. Posiada także możliwość identyfikacji tzw. czarnej listy plików oraz ich treści, których dane wymagają ochrony. Ponadto dzięki zastosowaniu polityki File Move Copy próba usunięcia pliku z zasobów sieciowych przez nieupoważnionego użytkownika jest monitorowana oraz jeśli zajdzie taka potrzeba – blokowana. Incydent generowany w wyniku nieautoryzowanego procesu usunięcia jest logowany w systemie (monitorowanie operacji na plikach). W zależności od konfiguracji polityki użytkownik może być powiadamiany o wystąpieniu incydentu w formie wyskakującego okienka pop-up (zdefiniowanego przez administratora) lub wiadomości e-mail. Polityka pozwala także na dostosowanie funkcji do oczekiwań i preferencji klienta, m.in.:
– zablokowanie możliwości usunięcia dokumentu ze wskazanym znacznikiem, np. „faktura”,
– zablokowanie możliwości kopiowania dokumentu ze wskazanym znacznikiem z dysku sieciowego na dysk lokalny komputera.

Dodatkowo polityka File Move Copy umożliwia określenie listy komunikatorów, za pomocą których niemożliwe będzie przesyłanie dokumentów z określonym znacznikiem. Komunikacja tymi narzędziami w organizacji i poza nią będzie możliwa, natomiast wszystkie próby dołączenia do rozmowy dokumentu z danym znacznikiem zostaną zablokowane.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wyjaśnimy wątpliwości oraz odpowiemy na wszystkie pytania dot. oferowanego oprogramowania.

    Proszę o kontakt w sprawie...
    Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.