Cyberbezpieczeństwo w firmach i systemach przemysłowych

Współczesna infrastruktura przemysłowa staje się coraz bardziej zautomatyzowana. Obecnie praktycznie wszystkie systemy przemysłowe są zintegrowane z różnymi aplikacjami czy bazami danych. Ponadto pandemia COVID wymusiła na wielu firmach konieczność przeniesienia swojej działalności do świata wirtualnego. Jednak wraz z digitalizacją przemysłu wzrosła również liczba cyberataków.

Zagrożenia dla firm przemysłowych w zakresie cyberbezpieczeństwa

Do najczęściej występujących zagrożeń w firmach przemysłowych można zaliczyć:

– oprogramowanie malware – to ataki na wewnętrzne systemy naruszające cyberbezpieczeństwo IT w branży przemysłowej. Oprogramowanie wywołuje zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu, powodując przestoje w realizacji usług;

– oprogramowanie ransomware – ataki typu ransomware blokują dostęp do systemu, uniemożliwiając odczyt danych. Najczęściej polegają one na tym, że haker włamuje się do komputerów służbowych i szyfruje zawartość dysków. Co ciekawe ataki ransomware nasiliły się w 2019 roku i z roku na rok stanowią coraz większe zagrożenie dla firm przemysłowych;

– cyberataki na stacje inżynierskie – są szczególnie niebezpieczne, ponieważ dotyczą ataków na komputery, które są zazwyczaj bezpośrednio połączone z siecią IT. Posiadają dostęp do hali produkcyjnej i sterowników PLC, które kierują fizycznymi procesami produkcji w systemach automatyki przemysłowej. W sytuacji, gdy haker uzyska dostęp do inżynierskiej stacji roboczej, może dokonać ataku na infrastrukturę przedsiębiorstwa, co najczęściej prowadzi do przestoju w funkcjonowaniu całej firmy;

– przypadkowy lub celowy wyciek danych – występuje najczęściej na skutek umyślnego działania pracownika lub w wyniku zaniedbania. Przyczyną jest nieprzestrzeganie zasad i instrukcji bezpieczeństwa urządzeń znajdujących się w firmie. Naruszenie danych w większości przypadków ukierunkowane jest na wyciek kluczowych informacji dotyczących klientów firmy.

Hyprovision DLP - Skuteczna ochrona przed wyciekiem danych

Skutki nieodpowiedniej ochrony danych

Brak odpowiedniej ochrony przed atakami ze strony cyberprzestępców może spowodować poważne skutki dla przedsiębiorstwa. Do najczęstszych z nich można zaliczyć:

– przestoje w funkcjonowaniu firmy – firmy przemysłowe pełnią szczególną rolę w zapewnieniu społeczeństwu dostępu do podstawowych usług, bez których praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie społeczeństwa. To m.in. energia elektryczna, woda pitna czy potrzebny do ogrzewania gaz;

– straty finansowe – nieodpowiednia ochrona danych osobowych klientów może skutkować licznymi sankcjami oraz wysokimi karami pieniężnymi. Kary za nieprzestrzeganie RODO są nakładane w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

– utrata reputacji – ujawnienie kluczowych informacji o klientach oraz wyciek danych wpływa na utratę reputacji, a tym samym także spadek zaufania wśród klientów oraz partnerów biznesowych.

System Hyprovision do zapewnienia bezpieczeństwa

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele oprogramowań DLP (z ang. Data Loss Prevention/Data Leak Protection), które w kompleksowy sposób wspomagają ochronę danych przed wyciekami lub kradzieżą. Ich metodyka polega na zatrzymaniu działania systemu i szybkiej aktualizacji oprogramowania parku maszynowego w celu uniemożliwienia dostępów nieautoryzowanym użytkownikom. Coraz częściej wykorzystuje się je więc w wielu firmach przemysłowych: rafineriach, elektrowniach czy zakładach uzdatniania wody. Jednym z takich systemów jest Hyprovision DLP, który posiada liczne polityki zabezpieczające przed wyciekiem danych, takie jak:

– Polityka Removable Device – zapewnienia bezpieczeństwo dla urządzeń przenośnych, co pozwoli na: blokowanie i monitorowanie USB oraz tworzenie czarnych list;

– Polityka Fingerprint – umożliwia oznaczenie plików niewidocznym nagłówkiem, nadając tym samym odpowiednią kategorię ochrony dokumentu. Pozwala na klasyfikowanie w czasie rzeczywistym informacji w użyciu, w spoczynku oraz skategoryzowanie poufnych dokumentów w organizacji;

– Polityka Scheduled Tagging – zabezpiecza poufne dane w sposób automatyczny. Dostępny harmonogram pozwala na skanowanie wszystkich plików umieszczonych w repozytoriach współdzielonych. Dodatkowo umożliwia oznakowanie dokumentów na zasobach sieciowych zawierających kluczowe frazy oraz wyrażenia regularne (identyfikacja treści);

– Polityka File Move Copy – obejmuje wszystkie istotne zasoby na dostępnych w organizacji serwerach plików i chroni je przed kopiowaniem. Pozwala także na blokowanie następujących operacji na dokumentach: tworzenie, otwarcie, usunięcie lub zmianę ich nazwy.

Źródło: Raport „Od audytu do bezpiecznej infrastruktury – Cyberbezpieczeństwo przemysłowe w praktyce”.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu – skontaktuj się z naszymi konsultantami!

Zapraszamy do kontaktu!

Chętnie wyjaśnimy wątpliwości oraz odpowiemy na wszystkie pytania dot. oferowanego oprogramowania.

    Proszę o kontakt w sprawie...
    Administratorem Twoich danych osobowych jest BTC Sp. z o.o. (ul. 1 Maja 38, 71-627 Szczecin). Więcej informacji znajdziesz w polityce przetwarzania danych osobowych.