Data Loss Prevention

Kompleksowa ochrona przed utratą i wyciekiem danych. Niezawodność i prosta obsługa.

Ochrona przed utratą danych zapobiega przypadkowym i celowym wyciekom danych gromadzonych w zasobach elektronicznych organizacji. Szczególnie istotne dane, takie jak dane finansowe, listy dostawców i odbiorców, umowy, dane osobowe, dokumentacje badawczo-rozwojowe, czy też inna wiedza techniczna winny być chronione i nadzorowane przez wyspecjalizowane systemy komputerowe. Każdy incydent może być bardzo kosztowny i doprowadzić do utraty zaufania klientów, partnerów biznesowych czy też organów założycielskich / właścicielskich.

Identyfikowanie istotnych danych, monitorowanie miejsca ich przechowywania, śledzenie ich przepływu to zadanie dla wykwalifikowanej kadry posługującej się odpowiednimi narzędziami.
Globalizacja, wzrost konkurencyjności, mobilność pracowników oraz możliwości technologiczne takie jak powszechny dostęp do internetu, poczty elektronicznej, nośników cyfrowych, komunikatorów, rejestratorów dzwięku i obrazu zwiększają ryzyko utraty kluczowych informacji.

Hyprovision DLP to produkt powstały w oparciu o ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, produkt dojrzały technicznie, innowacyjny, wydajny, prosty w obsłudze. Pozwala uzytkownikom na wdrożenie procedur bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej zgodność z obowiązującymi przepisami.

Hyprovision DLP oferuje zaawansowaną technologię znakowania dokumentów elektronicznych HV FINGERPRINT zapewniając ochronę własności intelektualnej.

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Zapraszamy urzędy i inne jednostki administracji publicznej do skorzystania z oferty na system Hyprovision DLP, który zgodny jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

12 kwietnia 2012 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Rozporządzenie w sprawie KRI opisuje zasady i sposoby porozumiewania się poszczególnych serwisów i rejestrów pod kątem technologicznym oraz związane z nimi strategie, praktyki i normy. Rozporządzenie wprowadza liczne wymagania dotyczące bezpieczeństwa IT

System Hyprovision DLP spełnia wymagania Rozporządzenia, czyli zapewnia ochronę danych przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, a ponadto monitoruje dostęp do informacji i pozwala m.in. na sprawną i dokładną inwentaryzację sprzętu, oprogramowania.

 

 

Workflow

Co mówią najnowsze badania* BTC?

* badanie przeprowadzone w 11.2013 na grupie 100 podmiotów (administracja, podmioty komercyjne)

Oczekiwane funkcjonalności administratorów IT/bezpieczeństwa. 
Monitorowanie:

Administratorzy przywiązują coraz większą uwagę do monitorowania elementów infrastruktury IT.

Oczekiwane funkcjonalności w edukacji i działaniach prewencyjnych:

Coraz istotniejszą rolę odgrywają zautomatyzowane systemy edukacyjne.