Warunki pomocy technicznej

Pomoc techniczna świadczona jest wyłącznie klientom posiadającym aktywną usługę serwisową

(12 miesięcy od dnia zakupu lub jeśli wykupiono usługę serwisową).

Pomoc techniczna świadczona za pośrednictwem aplikacji Hyprovision DLP.

W sytuacjach wyjątkowych (brak możliwości skorzystania z pomocy za pomocą aplikacji) pomoc techniczna zostanie udzielona na drodze mailowej – wyślij e-mail.

Download

DEMO

Zalecamy korzystanie z wersji DEMO ON-LINE dostępnej tutaj.

W celu przetestowania pełnej wersji systemu w swojej infrastrukturze skontaktuj się z konsultantami.

Wersja komercyjna

Wersja jest dostępna wyłącznie dla licencjonowanych użytkowników. Link do wersji komercyjnej otrzymasz wraz z kartą licencyjną.

Dokumentacje

Instrukcje

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_REMOVABLE

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_FINGERPRINT

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_FILE_MOVE_COPY

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_WORKING_TIME

 

Instrukcja_HV_DLP_Zarządzanie_kontami

 

Instrukcja_HV_DLP_Autoryzacja_agentów

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_WEB

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_PROCESS

 

Instrukcja_HV_DLP_Monitorowanie_PRINTSCREEN

 

Instrukcja_Wyłączenie Zapory Windows w celu uzyskania dostępu do Demo

 

Instrukcja uruchamiania powiadomień e-mail

 

Prezentacje filmowe

Pełna lista prezentacji filmowych dostępna jest wyłącznie w komercyjnej wersji aplikacji Hyprovision DLP.

Szkolenia

Szkolenia przeprowadzane są zdalnie przy użyciu bezpiecznej internetowej technologii polegającej na zdalnym łączeniu się z pulpitem inżyniera wsparcia technicznego. Rozmowa odbywa się w przy użyciu telefonii tradycyjnej lub Skype.

Kontakt: info@btc.com.pl

Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania, bibliotek stowarzyszonych, dokumentacji, raportów, baz wiedzy i innym komponentów niezbędnych do pracy systemu dokonywane są w pełni automatycznie przez system. Użytkownik zostaje powiadomiony o dostępności aktualizacji. Aktualizacja następuje automatycznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na aktualizację.

W przypadku gdy polityka bezpieczeństwa nie pozwala na automatyczne pobieranie aktualizacji aktualizacje można otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aktualizacje dostępne są bezpłatnie przez okres 12 miesięcy od dnia zakupu licencji. W celu przedłużenia okresu aktualizacji powyżej 12 miesięcy należy wykupić dodatkową usługę serwisową. Zakupu można dokonać w dowolnym momencie.