Oprogramowanie do rodo / jaki program do rodo?

Oprogramowanie do rodo / jaki program do rodo?

 

Na rynku jest dostępnych wiele produktów wspierających RODO. Każdy z nich ma swoje zalety.

Elementy istotne:

 1. Wsparcie procesów RODO. Należy wybrać produkt wspierający wszelkie procesy wymagane przepisami.
 2. Bezpieczeństwo danych systemu RODO. Kluczowa jest możliwość dowolnego definiowania praw dostępu do poszczególnych opcji oraz danych zgromadzonych w systemie. Jest to szczególnie istotne w grupach kapitałowych oraz podmiotach, w których jest wielu operatorów systemu a dostęp do danych w systemie ma wiele osób / podmiotów.
 3. Modyfikacja oprogramowania RODO. W przypadku większych podmiotów (grupy kapitałowe, duża ilość pracowników, duża ilość zbiorów danych, duża ilość udostępnień zbiorów) zaleca się wybrać produkt, którego Producent znajduje się w Polsce i jest gotowy do modyfikacji produktu.
 4. Integracja oprogramowania RODO. Zaleca się wybrać produkt zintegrowany z:
  • usługami Microsoft AD (import i aktualizacja użytkowników / pracowników),
  • Microsoft RBAC (Role Base Access Control),
  • systemami do zarządzania infrastrukturą (identyfikacja zasobów)
  • systemami klasy DLP (prawa dostępu do zasobu/procesu wraz z możliwością automatycznego zablokowania dostępu),
  • uniwersalnym interfejsem importu danych z dowolnego źródła.
 5. Interfejs oprogramowania RODO. Produkt z prostym, intuicyjnym interfejsem przeglądarkowym będzie przyjazny w obsłudze, nie będzie wymagał dużych nakładów na wdrożenie i szkolenie. Pracownicy chętnie będą z niego korzystać. Należy przewidzieć, że liczba osób korzystających z produktu będzie zmienna (rotacja pracowników) oraz może rosnąć (z uwagi na rozszerzanie procesów przetwarzania).
 6. Oprogramowanie RODO w chmurze. Ze względów bezpieczeństwa danych ewidencjonowanych w oprogramowaniu RODO nie zalecamy korzystania z rozwiązań chmurowych, pomimo ich oczywistych zalet.
 7. Koszt oprogramowania RODO. Przy wyborze  systemu należy wziąć pod uwagę oprócz kosztów samego systemu koszt niezbędnych licencji na bazę danych oraz licencji dostępowych (liczba osób korzystających z systemu może być w niektórych podmiotach bardzo duża). Zalecamy korzystanie z bezpłatnych baz danych (np. PostgreSQL) chyba, że jest do dyspozycji zakupiona już odpowiednia licencja na komercyjną bazę danych wraz z odpowiednią liczbą licencji dostępowych.

eAuditor RODO - Rejestr umów powierzenia - Pozycje rejestru

Artykuł https://www.eauditor.eu/oprogramowanie-do-rodo/jaki-program-do-rodo pochodzi z serwisu eAuditor.