Mapowanie Krajowych Ram Interoperacyjności na system Hyprovision DLP – prezentacja filmowa!

Zapraszamy do zapoznania się z filmem Hyprovision DLP a Krajowe Ramy Interoperacyjności, który obrazuje zgodność Naszego systemu z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
System zgodnie z wymogami Rozporządzenia zapewnia ochronę danych przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, a ponadto monitoruje dostęp do informacji i pozwala m.in. na sprawną i dokładną inwentaryzację sprzętu, oprogramowania.