Hyprovision DLP a Krajowe Ramy Interoperacyjności

Zapraszamy urzędy i inne jednostki administracji publicznej do skorzystania z oprogramowania Hyprovision DLP, które zgodne jest z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Wszystkie podmioty publiczne zobowiązane są do dostosowania się do wymogów Rozporządzenia do końca maja 2015 roku.

Czasu jest coraz mniej, więc zapraszamy do skorzystania z Hyprovision DLP już teraz!

System Hyprovision DLP spełnia wymagania Rozporządzenia, czyli zapewnia ochronę danych przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem i modyfikacją, a ponadto monitoruje dostęp do informacji i pozwala m.in. na sprawną i dokładną inwentaryzację sprzętu, oprogramowania.

Prezentacja filmowa: Hyprovision DLP a Krajowe Ramy Interoperacyjności